La Radiologia Convencional consisteix en un ampli espectre de tècniques d'imatge que utilitzen bàsicament radiació a força de raigs X, els quals formen una imatge a l'interactuar amb les diferents densitats i gruixos dels teixits de el cos humà.

La radiografia consisteix en l'obtenció d'una imatge radiològica de la zona anatòmica que es vol estudiar. És la generació d'imatges de l'interior de el cos mitjançant agents físics (raigs X) la qual sorgeix de la interposició de la zona anatòmica a estudi entre una font emissora de radiació ionitzant (raigs X) i una placa radiogràfica o un registre fotogràfic digital.


Radiologia Convencional o Raigs X"